Product Description

Bình Hương tự nhiên là kết hợp của những bông van đa tím, cắm điểm thêm rất nhiều phụ kiện lạ và độc đáo như lá lan, đá rêu, thủy trúc, lá dương sỉ, là dừa,… tạo cảm giác như đi trong rừng lan, rất tự nhiên của núi rừng.